Love Poems In Irish – Filíocht Ghrá Na Gaeilge

by Edited by Ciarán Mac Murchaidh

20.00

1 in stock

ISBN:9781901176865

Genre:Irish Interest / Irish Poetry & Drama

Format:paperback

Description

Pleitear gach gne den ghra sna danta agus sna hamrain seo- meidhir an ghra oig; greanna agus suairceas an ghra, cumha agus croibhriseadh; duil agus gra gan fhail; agus an gra iompaithe ina ghuath. Ta cumhacht mhothulach na bhfili fein go mor chun cinn agus iad ag ceiliuradh chastacht an ghra. Breacann Ciaran Mac Murchaidh an comhtheacs liteartha inar cumadh na danta sainiula seo agus cuireann bri nua i dteacsanna clasaiceacha do phobal ur.

Additional information

Weight 0.4 kg
Dimensions 20 × 13 × 5 cm