An Fhondúireacht

by Isaac Asimov

15.00

1 in stock

ISBN:9781782010807

Genre:Irish Interest / Irish Language Books

Format:paperback

Description

Airitear Isaac Asimov, an “Dea-Dhochtuir”, ar chlasaicigh mhora an fhicsin eolaiochta. Ba iad na Scealta Robataice agus na Scealta Fonduireachta an da mhorshraith a thainig ona pheann bisiuil. Rugadh sa Ruis sa bhliain 1920 e, ach ni raibh ann ach tachran buachalla nuair a chuaigh an teaghlach ar imirce go dti na Stait Aontaithe. Giudaigh Ruiseacha ab ea a mhuintir, agus ba i an Ghiudais (canuint Gearmainise na nGiudach in Oirthear na hEorpa) a theanga dhuchais. Bhain se amach ceim sa bhithcheimic, agus bhi se ina Ollamh Cunta le Bithcheimic in Ollscoil Boston trath. Ba iad na scealta ficsin eolaiochta a thabhaigh clu domhanda do afach. Fuair se bas i Nua-Eabhrac sa bhliain 1992 i ndiaidh do an SEIF a tholgadh o fhuilaistriu truaillithe. Is e Hari Seldon an matamaiticeoir is mo le ra ar fud Bhealach na Bo Finne, agus e tar eis an mhatamaitic, an tsiceolaiocht agus an scriobh staire a chumasc in aon bhrainse reabhloideach eolaiochta – an tSiceastaraiocht, a cheadaios do todhchai an chine dhaonna a oibriu amach roimh re. Is e is toradh da chuid taighde, afach, go bhfuil Impireacht na Bo Finne, an impireacht shaibhir shiochanta a chuimsios an realtra go leir, le titim as a cheile roimh i bhfad, agus cogai beaga suaracha idir rithe cuigiula agus tiarnai aitiula le teacht in ait na sean-bhuansiochana. Caithfidh Seldon Fonduireacht a bhunu ag ceann an realtra le hoidhreacht na heolaiochta a thabhairt slan tri cheadta bliain na barbarthachta. Thainig na scealta faoi Phlean Seldon agus faoin bhFonduireacht i gclo an chead uair sna 1940idi ar an iris Astounding Science Fiction, agus foilsiodh faoi chludach leabhair iad sna 1950idi. Fuair a lan scribhneoiri ficsin eolaiochta inspioraid o na scealta seo o shin i leith, agus is cuid de dhushraith an tseanra iad inniu. Mar sin ta se thar am iad a chur ar fail as Gaeilge. Scribhneoir Gaeilge agus aistritheoir gairmiuil on bhFionlainn e Panu Petteri Hoeglund a chaith na blianta fada ag deanamh dianstaideir ar scribhinni Gaeilge na Gaeltachta idir litriocht agus bhealoideas. Bhain se amach ceim sa leann Ghearmanach, Pholannach agus Ruiseach o Abo Akademi (Ollscoil Sualainnise na Fionlainne), agus chuir se Fionlainnis ar cheithre leabhar Ioslainnise nuair a bhi se og. Ta se meaite ar lon leitheoireachta a sholathar do lucht na Gaeilge a shasos na heilimh is airde amuigh. Thainig ceithre leabhar prois i gclo uaidh cheana fein, mar ata, Sciorrfhocail (2009 – ursceilin agus scealta), An Leabhar Nimhe (2012 – gearrscealta uafais in aithris ar Howard Phillips Lovecraft), An Leabhar Craicinn (2013 – gearrscealta earotacha) agus An tSlaivein (2013 – ursceal faoi Oirthear na hEorpa).

Additional information

Weight 0.4 kg
Dimensions 20 × 13 × 5 cm